Single post

13. Adakan FAC menerima ‘Urgent Order’? Ada bayaran tambahan?

Kami menerima job ‘Urgent Order’. Bayaran tambahan adalah bergantung kepada kuantiti dan masa yang diperlukan. Sila hubungi kami untuk lebih maklumat lanjut.